Az előadásról készült videó itt tekinthető meg

Ebben a tanévben is nagy izgalommal vártuk az MTA ALUMNI program keretében szervezett első előadást, első előadónkat.
Ezúttal dr. Kereszturi Ákost, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát köszönhettük előadóként.

Először Burszán Kata, a 10 D osztály tanulója az esemény levezetője mutatkozott be, majd tisztelettel felkérte Soproni Theodóra igazgató asszonyt, hogy köszöntse a hallgatóságot és vendégünket, valamint nyissa meg a rendezvényt.
Soproni Theodóra igazgató asszony nagy örömmel köszönte meg előadónknak, hogy kutatómunkája mellett iskolánkba is ellátogatott, és boldogan nyitotta meg a 2023-2024–es tanév első MTA ALUMNI előadását; ugyanakkor köszönetét fejezte ki, hogy a fizika népszerűsítésére a tanórákon kívül is sor kerül, a diákok hiteles forrásból ismerhetik meg a legújabb tudományos felfedezéseket, eredményeket.
Az esemény megnyitását követően levezető elnökünk néhány szóban ismertette az MTA ALUMNI program legfőbb céljait.
Az MTA ALUMNI program fő céljai közül, iskolánkban is az alábbi kettőt tartjuk a legfontosabbnak:
• A diákok segítése abban, hogy képesek legyenek felismerni és megkülönböztetni a hiteles információkat az egyre gyorsabban terjedő áltudományos hírektől
• A kutatói pálya népszerűsítése, a kutatói műhelyek bemutatása. a kutatóműhelyek és az érdeklődő diákok közötti kapcsolat kialakítása.
A célok ismertetése után a levezető elnök bemutatta az előadót.

Dr. Kereszturi Ákos bolygókutató, kutatási területe a szilárd felszínű égitestek vizsgálatára fókuszál. Előadónk, főleg a Mars, Hold és kisbolygók, és a meteoritok laborelemzésével foglalkozik; valamint keresi és vizsgálja a Földön kívüli élet lehetőségét.
Űrszondás projektekben adatelemzéssel és szonda tervek készítésében vesz részt, valamint terepi kutatómunkát végez.
Dr. Kereszturi Ákos „a Magyar Csillagászati Egyesület és a Mars Society hazai tagozatának tagja első magyarként vett részt az amerikai Mars-analógia kutatásban, amelynek célja, hogy a Földön szimulálják a marsbéli viszonyokat, és megállapítsák, miként tudnak majd a kutatók a vörös bolygón dolgozni” (https://www.origo.hu/tudomany/20040204azelso.html).
Az expedíció alkalmából Ákos feladata volt, hogy a legénység geológusaként a földtani kutatómódszereket a feltételezett marsbéli viszonyokhoz és a biztonsági követelményekhez optimalizálja.
Ezúton is tisztelettel és elismeréssel gratuláltunk ezekhez a fontos eredményekhez!
A bemutatást követően a hallgatóság nagy izgalommal kapcsolódott be az előadó által feltett kérdések megválaszolásába, mint pl. van-e élőlény a Marson? Mit bírnak ki a földi élőlények a Marson?
Az előadás során a Földön és a Marson levő élet lehetőségeiről, feltételeiről is tájékozódhattunk. Az előadásból kiderült, hogy jelenleg külön túlélési stratégia szükséges a Marson való élethez, de hogy egyáltalán a kérdés felvetéshez eljutottunk, az a marsi meteoritokban talált lehetséges életnyomoknak köszönhető.
Az előadás jól láttatta, hogy bizonyos természettudományos tudományterületek egymástól nem szétválaszthatók, szükséges a kémia, biológia, földrajz, fizika és a matematika teljes egymásra épülése, de a mai szimulációs programok lefuttatása sem valósulna meg informatikai tudás nélkül. Láthattuk, hogy egy olyan komplex kutatásról van szó, ahol az interdiszciplinaritás jól érvényesül, és a kérdések megválaszolására a közeljövőben csak annyi lehet a válasz, hogy van esély arra, hogy lesz, vagy lehet élet a Marson; de még sok kutatómunkát és kutatót igényel a kérdés kidolgozása, megválaszolása.
Az előadást követően néhány kérdés feltevésére is jutott néhány perc. A diákok jól érzékelhették a természettudományos tárgyak tanulásának, az ismeretek egymásra épülésének fontosságát.
Az előadás nagyon felcsigázta a diákok érdeklődését, a visszajelzések szerint nagyon érdekelte őket a téma.
Ezúton is köszönjük Dr. Kereszturi Ákosnak a Kutatók Éjszakájának napján megtartott sikeres előadását, érdekfeszítő tartalommal gazdagodhattunk.

Az előadás diasora itt látható

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza