Február 27-én nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban előadónkat, Dr. Trócsányi Zoltán fizikust, professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját.
Ezúton is nagyon köszönjük, hogy megtisztelte előadásával iskolánk diákjait és tanárait.
A díszteremben ezúttal kb. összesen: 60 fő vett részt az előadáson.
A rövid köszöntést követően az esemény levezető elnöke, Kuntner Veronika a 10 B osztály tanulója röviden bemutatta az előadót és munkásságát.
A bemutatásból megtudhattuk, hogy Dr. Trócsányi Zoltán fizikus, az MTA rendes tagja, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára, 2018-ig a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének igazgatója volt. Doktori munkáját a Virginiai Állami Egyetemen 1990-ben védte meg matematikai fizikából. Ezután kezdett részecskefizikával foglalkozni és vált az erős kölcsönhatás elméletének nemzetközileg elismert kutatójává. Debrecenben meghonosította a részecskefizikai kutatásokat. Az ELTE-n a részecskefizikai Standard Modellel nem értelmezhető részecskefizikai megfigyelések magyarázatát keresi.
Munkájáért több díjjal jutalmazták, 2003-ban megkapta az MTA Akadémiai Díját.
1983 óta tanít egyetemen, oktatási, kutatási és tudományszervezési tevékenysége mellett ismeretterjesztő előadásokat tart. Ezúton is gratulálunk az eddig elért sikerekhez, és kívánunk további sikeres munkát!
A rövid bemutatás után a hallgatóság feszült érdeklődéssel hallgatta és vett részt Prof. Dr. Trócsányi Zoltán fizikus „Hogyan váljunk boldog kutatóvá?” című interaktív előadásán.

A professzor úr az első néhány percben már rögtön négy választható témát kínált fel a hallgatóság számára. Az előadó által felkínált 4 téma közül a hallgatóság szavazatai alapján döntötte el melyik téma érdekli jobban, miről szeretne elsőre információt szerezni.
Meglepő volt a diákok döntése, hiszen a diákokat az érdekelte, hogy hogyan ismerik el valakinek a tudományos teljesítményét, hogyan lehet mérni a teljesítményt, és persze mindez hogyan segíti a kutatót, hogy boldog is legyen.
Maga a téma is nagyon összetett és bonyolult, hiszen a tudományos teljesítmény mérése sem egyszerű folyamat.
Külön számolják a cikkeket, szabadalmakat, a hivatkozásokat, mindent hosszas évek óta csak egyre bonyolultabb tudománymetriai algoritmusokkal alátámasztva.
„A tudománymetria célja számokkal (tudománymetriai mutatókkal) jellemezni a tudományos teljesítményt elsősorban annak hatása, a kapcsolódó közlemények száma és ezek megjelenési helye alapján – azaz a konkrét kutatási tartalom figyelembe vétele nélkül” (forrás: https://u-szeged.hu/dokint/publikalas/tudomanymetria)
Az előadásból megtudtuk, hogy már Barabási Albert László hálózatkutató fizikus is meghatározta a siker 5 törvényét, melynek értelmében, ha csak egyet említünk: a sikert a kapcsolatok határozzák meg, maga a teljesítmény vonzza a sikert.
Az előadásból az is kiderült, hogy adott esetben nemcsak az egyén sikerére kell figyelni, hanem egy egész csapat sikere hozza meg a várva várt eredményt, mint pl. Krausz Ferenc Nobel Díját.
Az előadást követően a professzor úr a boldog kutató előadásából is a következő 5 fontos elemekre hívta föl a hallgatóság figyelmét, mint pl: kíváncsiság, célkitűzés, elszántság, szakértelem, önállóság. Ez az öt elem mind fontos ahhoz, hogy valaki kiegyensúlyozott, boldog kutató legyen.

Kivonat:
Interaktív előadás a tudomány szépségéről, tudományos gondolkodásról, a tudományos teljesítmény elismeréséről, sikerről, boldogságról, mindezek kapcsolatáról.

Az előadás mondandója nagyon hasznos volt és mély üzenet értéke volt a diákok számára.
Ezúton is nagyon szépen köszönjük az előadást, a mély gondolatokat.

Forrás: https://youtu.be/udM63Kpjp_0?si=moInZCInawzeF8aw

Szerző, szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza