December 5.-én nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban Dr. Borbély Venczel fizikust, kutatót, középiskolai fizikatanár urat.
Az előadó bemutatása előtt levezető elnökünk, Csizmadia Lívia, a 10.D osztály tanulója mutatkozott be, és néhány mondatban ismertette az MTA ALUMNI programot, majd felkérte Kovács Tamás igazgatóhelyettes urat, hogy köszöntse a vendégünket és nyissa meg a programot.
Kovács Tamás igazgatóhelyettes úr is megköszönte vendégünknek, hogy előadásával megtisztelte iskolánk közösségét, valamint hivatalosan is megnyitotta az iskolai MTA ALUMNI nap előadássorozatát. Az előadáson ezúttal is több mint 70 érdeklődő diák vett részt a díszteremben. Kovács Tamás igazgatóhelyettes úr köszöntő szavai után az előadó bemutatására került sor.

Dr. Borbély Venczel, meghívott előadónk már 2000 óta folyamatosan bizonyítja az oktatás iránti elkötelezettségét. Kutatóként a BME Fizika Tanszék Holográfia csoportjában dolgozott 2014-ig. Részt vett különböző holografikus módszerek kidolgozásában (kéthullámhosszas holografikus interferometria, digitális holografikus interferometria fejlesztésében) és a Lézer Sólyomszem holografikus mérőkamera fejlesztésében. PhD értekezését is e témában írta. Munkáját a Technoorg Linda Kft.-nél folytatja. A szentendrei Ferences Gimnáziumban tanított 17 tanévet, de jelenleg a váci Piarista Gimnázium és Kollégium Fizika szakos mestertanára, közoktatási szakértője, szakkörvezető tanára. Oktatása során mindig fontosnak tartotta, hogy tantárgyát közel vigye a hallgatósághoz, a fizikát népszerűsítse. Innovatív, közvetlen személyiség: néptánccsoport tagja, de szívesen próbál ki új oktatási módszereket (pl. kooperatív tanulás), és modern elektronikus eszközöket (myDAQ, Arduino). Díjai közül az egyik kiemelkedő külön említést érdemel: a 2018. évi Magyar Science on Stage Fesztiválon bemutatott kiemelkedő színvonalú projektjéért fődíjat kapott, majd ennek köszönhetően a fődíj nyerteseként iskoláját a 2019. évi nemzetközi Science on Stage Fesztiválon képviselhette a portugáliai Cascais-ban. Ezúton is gratulálunk az eddig elért sikereihez!
Megismerve az előadót és munkásságát nagy lelkesedéssel vártuk előadását.

A tanár úr előadásában, ahogy a videón is látható, interaktív kísérletek sorozatával mutatta be a váltakozó áram útját, felhasználását.
Az előadás első részben kísérlettel is megfigyelhettük, hogy a műszerünk jelez áramot vagy nem, indukálódik áram vagy nem a mágnes gyors mozgatásának köszönhetően.
A jelenséget a mágneses indukcióval, mozgási indukcióval magyaráztuk. Az elektronok, amelyek a vezetőben mozognak hol az egyik, hol a másik irányba, a kialakult potenciál különbség hatására teszik ezt. A következő percekben megismertük a mini generátort, ami egyenáramot és váltóáramot is elő tud állítani, ezt körbe adogatva is megtekinthettük.

A következő kísérlettel a körmozgás és a rezgőmozgás kapcsolatára hívta fel a figyelmet az előadó, majd magyarázta a váltakozó áram és váltóáram fogalmai közötti különbséget. Megismertük a periódusidő, körfrekvencia fogalmait, kapcsolatát.
Az előadásban szó volt még a váltakozó áram hatásairól, különösképpen a mágneses hatásról. Az eddig tanultak alapján már ismertük az egyenáram hatásait, éppen ezért igen érdekes volt betekintést nyerni a váltakozó áram tulajdonságaiba.
A következőkben a transzformálás megismerésével foglalkoztunk interaktív kísérlettel, ehhez a diákok segítségére is nagy szükség volt. A látványos kísérletnek köszönhetően a hallgatóság remélhetőleg jobban megértette a transzformátor elvét: feszültség, illetve áram le- és feltranszformálását.
Az előadás utolsó nagyobb kísérleti bemutatója a kondenzátor feltöltését, kisütését szemléltette a felhasznált ohmos ellenállás beiktatásával.
Az előadás nagyon szorosan kapcsolódott a tananyaghoz, az emelt és közép szintű érettségi követelményeihez.
Remélhetőleg a diákok ezt a tananyagot a bemutatott kísérleteknek köszönhetően sokkal jobban megértik, elsajátítják.
Ezúton is köszönjük az érdekes kísérleteket, magyarázatot, előadást.

Az előadásról készült videó itt érhető el: https://youtu.be/eAWgUGsWy7Q

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza