December 5 én nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban Dr. Lévai Péter professzor urat, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. Az előadó bemutatása előtt levezető elnökünk Kuntner Veronika, a 10 B osztály tanulója mutatkozott be, és néhány mondatban ismertette az MTA ALUMNI programot. Az MTA ALUMNI program iskolánkban 2022 júniusában indult, amikor megtudtuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke saját programjában a tudománybarát társadalom és közgondolkodás kialakítását jelölte meg céljaként. Ezúton is köszönjük a program elindulását, amelynek egyik célja a diákok segítése abban, hogy képesek legyenek felismerni és megkülönböztetni a hiteles információkat az egyre gyorsabban terjedő áltudományos hírektől, valamint felhívja a diákok figyelmét a kutatói pályára, népszerűsítse a kicsit kevésbé kedvelt természettudományos tárgyakat.

A program rövid ismertetése után levezető elnökünk tisztelettel felkérte Kovács Tamás igazgatóhelyettes urat, hogy köszöntse vendégünket és a hallgatóságot, valamint nyissa meg a rendezvényt.
Kovács Tamás igazgatóhelyettes úr is megköszönte vendégünknek, hogy előadásával megtiszteli iskolánk közösségét, valamint hivatalosan is megnyitotta az iskolai MTA ALUMNI nap előadássorozatát.
Megköszönve Kovács Tamás igazgatóhelyettes úr szavait, elnökünk röviden bemutatta vendégünket.
A bemutatóból megtudtuk, hogy Dr. Lévai Péter professzor úr 1986-ban szerzett fizikus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet PhD ösztöndíjasa lett, ahol 1989-ben doktorált, és az MTA KFKI RMKI tudományos munkatársaként dolgozott. A professzor úr 1990 és 1992 között az amerikai Duke Egyetemen és Texas A&M Egyetemen kutatott, majd 1992-ben a fizikai tudomány kandidátusa lett. 1994-től az MTA KFKI RMKI tudományos főmunkatársa, 1999 és 2010 között tudományos tanácsadója volt. 1999-ben az MTA doktora lett, majd 2000-ben habilitált és az ELTE magántanára lett, ahol már 1989 óta tanítja a nagyenergiás magfizikát. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, majd 2016-ban az akadémia rendes tagja lett. A professzor úr fő kutatási területe az elemi részecskék közötti erős kölcsönhatás és az erősen kölcsönható anyag tulajdonságainak elméleti és kísérleti vizsgálata, nehézion ütközések.
2005 óta a magyar ALICE csoport vezetője a CERN LHC gyorsító mellett folyó nagyenergiás kísérletben, de emellett 2011-ben kutatóprofesszor lett, és 2012 óta a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója. Nem véletlen a professzor úr kötődése a CERN-el.
A professzor úr bemutatását követően, elnökünk felkérte vendégelőadónkat, hogy a következő percekben vezessen be minket is a petabájtok rejtelmeibe.

Az előadása első részében a professzor úr a saját maga által megélt élethelyzeteken keresztül próbálta felrázni a diákokat, motiválni a továbbtanulásra, ösztönözni a kitartó munkára.
Aki hallotta és értette a professzor úr üzenetét, bizonyára jó irányba fog a jövőben „közlekedni”, pályát választani, és nem fogja megvárni, hogy az unalmas semmittevés feleméssze.
Köszönjük a professzor úr motiváló gondolatait, szavait.
Dr. Lévai Péter professzor úr előadásból azt is megtudhattuk, hogy mennyi adat keletkezik akárcsak egy részecskeütközésből, és micsoda adatrobbanás vesz körül minket. Megértettük, hogy a sok adattal kezdeni kell valamit, fel kell dolgozni, értelmezni, a rossz adatokat el kell dobni, de a jókat meg kell tartani, itt az adatbányászat fontossága is előtérbe került.
Az előadásból kiderült, hogy a hatalmas események mennyiségéből sikerült meghatározni a Higgs részecskét is! A CERN tudományos programjának nagyon nagy kihívást jelent az új részecskék megtalálása, felfedezése a rengeteg adat közül.
Az előadás további részében komoly betekintést nyertünk a jövő félelmetes kihívásaiba. A professzor úr a kvantumszámítógép megjelenésére és fontosságára is felhívta a hallgatóság figyelmét.
Az előadáson ezúttal is több mint 70 érdeklődő vett részt a díszteremben, ezúton is mindannyian köszönjük ezt a lenyűgöző előadást.

Az előadásról készült videó itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=tsh4TTHyV8Y

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza