Nagy tisztelettel köszöntöttük iskolánkban, az MTA ALUMNI program keretében, előadónkat,
Prof. Dr. SIMON FERENC fizikust, egyetemi tanárt, dékánhelyettest, professzor urat.
Iskolánk 2022 óta részt vesz az MTA ALUMNI programban, ezúton is köszönjük a program elindulását. A program nagyon nagy lehetőséget jelent a diákok részére, hiszen jobbnál jobb előadásokat, témákat hallhatnak, ismerhetnek meg.
Mivel a program már ismerős, az eseményt levezető diák csak néhány mondatban ismertette az MTA ALUMNI programot.
A díszterem ezúttal is zsúfolásig megtelt, az előadáson több mint 60 fő vett részt, a diákok nagy érdeklődéssel várták a betervezett ALUMNI előadásokat.

Dr. SIMON FERENC professzor úr a BME Természettudományi Kar Fizika Tanszék egyetemi tanára, a spintronikai kutatócsoport vezetője, az MTA Talentum, ERC Stranting Grant és Lendület Grant-ek nyertese, az MTA Fizikai Díj nyertese.
Érdeklődési területe a spin- és töltésdinamikai jelenségek kísérleti és elméleti vizsgálata. A professzor úr mintegy 40 diplomamunka, 7 PhD (3 már védett), 9 TDK téma vezetője.
Eddig 160 tudományos közleményt írt (ennek felében első vagy utolsó szerző), 6 könyvfejezet és 4 saját szerkesztésű konferencia könyvkiadvány fűződik a nevéhez. Több mint 2000 független hivatkozása van, több ismeretterjesztő cikket és rádióműsort is készített.
Ezúton gratulálunk a professzor úr eddig elért eredményeihez, és további sikeres munkát kívánunk!
A bemutatást követően előadónk „A tudományos megismerés folyamatáról” beszélt.

Előadásában megismertük a tudományos megismerés folyamatát, módszertanát.
Az előadás további részéből kiderült, hogy Max Planck állítása szerint: „Általában nem az új elmélet győz érvekkel tudományos vitában, hanem a régi képviselői kihalnak, egy új paradigmaváltásról van szó, a tudományos megismerésben ugrásszerű, minőségi lépést jelent, új nézőpontok, forradalmi változások alakulnak ki. Ezt a folyamatot a következő jól érthető példákon keresztül mutatta be az előadó: a tömegvonzás törvénye, a kinetikus gázelmélet, és a kvantumfizika.
A nagyon élvezetes előadásból rengeteget tanultunk.

Kivonat

A tudományos megismerés folyamata a megfigyelés-jóslat/elmélet-ellenőrzés, majd megint megfigyelés stb. kör bezárultával kiválóan halad.
Azonban a tudományos megismerésben ugrásszerű, minőségi lépések, ún. paradigmaváltások is előfordulnak, amikor is forradalmi változások, új nézőpontok alakulnak ki. Ezt a folyamatot mutatom be a tömegvonzás törvénye, a kinetikus gázelmélet, és a kvantumfizika példáin keresztül.

Lásd még MTA interjú és felvétel

Még egyszer köszönjük ezúton is Prof. Dr. SIMON FERENC fizikusnak, hogy ellátogatott iskolánkba, és megtisztelt jelenlétével, és előadásával.

Forrás: https://youtu.be/jNOqr9pXwR0?si=oBrytDArEl49PFY0

vissza