Előadás címe: Hogyan hozzuk le a csillagokat az égről?
Előadó: Dr. Pokol Gergő
egyetemi docens
BME Nukleáris Technika Tanszék

Az előadást követően készült interjú videója itt érhető el.

A teljes előadás itt érhető el.

Annak ellenére, hogy az utolsó oktatási napokat tapostuk, ezt az MTA ALUMNI program keretében szervezett előadást is nagy izgalommal vártuk. Ezúttal Dr. Pokol Gergő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének docensét köszönthettük előadóként.

Először Burszán Kata, a 9D osztály tanulója az esemény levezetője mutatkozott be, majd tisztelettel felkérte Soproni Theodóra igazgatóhelyettes asszonyt, hogy köszöntse a hallgatóságot és vendégünket, valamint nyissa meg a rendezvényt.

Soproni Theodóra igazgatóhelyettes asszony örömét és köszönetét fejezte ki, hogy iskolánkban a fizika tantárgy nem csupán csak egy a sok közül, hiszen a tantermi kereteken kívül is számos helyen ismerkedhetnek meg a diákok a legújabb tudományos felfedezésekkel, eredményekkel.

Soproni Theodóra igazgatóhelyettes köszöntője

Ezúttal nagy tisztelettel és örömmel köszönthettük vendégeinket a Magyar Tudományos Akadémiáról, akik az előadást videóra vették, és külön interjúkat is készítettek a 150 éves iskolánkban.
Nagyon örültünk a megtiszteltetésnek, hogy ezúttal az MTA-ról egy külön forgatócsoport érkezett az iskolánkba. Már ennek a napnak a sikere is igazi ráhangolódást jelentett az iskola pénteki, 150 éves évfordulójának megünneplésére.

A 150 éves évforduló ünneplésére a teremben levők, de főleg a 9D osztály közössége, mi is készültünk egy kis meglepetéssel, egy hangtani kísérlettel. A kísérletet előzetesen már fizika órán is elpróbáltuk, megértettük, hogy a különböző hosszúságú csövek, különböző frekvenciájú hangot generálnak, éppen ezért elég csak egy kicsit megütni a csövet, máris megszólal. Ezúttal a teremben levő diákok a különböző méretre előre levágott csöveket vették elő, majd Lívia vezénylésével közösen játszottuk el az Örömódát.

Ezúttal a kísérlet nagyon sikeres volt, az előadásra már mindenki ráhangolódott.
Vendégeink és a jelenlevő hallgatóság köszöntése után a levezető elnökünk néhány szóban ismertette az MTA ALUMNI program legfőbb céljait, majd bemutatta az előadót.
Dr. Pokol Gergő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, mérnök-fizikus szakon szerezte diplomáját, majd a göteborgi Chalmers Egyetemen licentiátusi fokozatot szerzett, végül doktori fokozatát szintén a Műegyetemen szerezte.
Jelenleg egyetemi docens a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézetében, a Fúziós Plazmafizika Kutatócsoport vezetője; tudományos főmunkatárs az Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmafizika Laboratóriumában és a Magyar Nukleáris Társaság elnöke.
Dr. Pokol Gergő munkáját már 2007-ben az MNT és az olasz nagykövetség Fermi Fiatal Kutatói Díjjal ismerte el. Ezt követően számos díjat kapott, amelyek közül a magyar fúziós közösség legnagyobb elismerését, a Simonyi Károly Emlékplakettet emeltük ki.
Ezúton is tisztelettel és elismeréssel gratuláltunk ezekhez a csodálatos eredményekhez!
A bemutatást követően a hallgatóság nagy izgalommal próbálta megérteni, hogyan is használjuk a csillagokban zajló folyamatokat energiaforrásra, hogyan is lehet az energiatermelést más úton növelni.
Dr. Pokol Gergő szavai szerint: „az emberiség közel 80 éve dolgozik azon, hogy a csillagok energiaforrását a Földön is békés célra használatba vegyük. Az atommagok egyesítése itt a Földön azonban nem egyszerű feladat!”
Az előadás során megnéztük, hogy milyen jellemzői miatt szeretnénk a jelen energiatermelési módot megszelídíteni, mi ennek a megszelídítésnek a módja, és milyen kihívásokat kell még leküzdeni a sikerhez.
Az előadáson megismerkedtünk a fúzión alapuló energiatermelés fizikai alapjaival, a jövőbeli fúziós erőművek legfontosabb paramétereivel, a paraméterek előnyös vagy éppen hátrányos tulajdonságaival.

Mindeközben körvonalazódni látszott a fúziós energiatermelés felé vezető, széles körben elfogadott út, de betekintést kaptunk egyes alternatív elképzelésekbe is, majd röviden a magyar kutatások eredményeiről is tájékozódhattunk. Még egy plazmacsövet is láttunk működés közben.
Az előadást követően néhány kérdés feltevésére is jutott néhány perc. A teljes előadás nagyon interaktív volt, az előadó végig mozgatta a diákokat, figyelte és korrigálta a diákok esetleges hibáit.
Ismételtem nagyon szépen köszönjük az előadást, a forgatócsoportnak a forgatást.

A megtartott előadás diasora itt látható:

Az előadás ezúttal is tartalmas és izgalmas, érdekfeszítő esemény volt. Köszönjük!

Szervező és szerző: Dr. Jarosievitz Beáta