December 5.-én az MTAALUMNI program keretében nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban, a fizika szaktanteremben: Dr. Borbély Venczel fizikust, kutatót, középiskolai fizikatanár urat.
Dr. Borbély Venczel, meghívott előadónk már 2000 óta folyamatosan bizonyítja az oktatás iránti elkötelezettségét. Kutatóként a BME Fizika Tanszék Holográfia csoportjában dolgozott 2014-ig. Részt vett különböző holografikus módszerek kidolgozásában (kéthullámhosszas holografikus interferometria, digitális holografikus interferometria fejlesztésében) és a Lézer Sólyomszem holografikus mérőkamera fejlesztésében. PhD értekezését is e témában írta. Munkáját a Technoorg Linda Kft.-nél folytatja. A szentendrei Ferences Gimnáziumban tanított 17 tanévet, de jelenleg a váci Piarista Gimnázium és Kollégium Fizika szakos mestertanára, közoktatási szakértője, szakkörvezető tanára. Oktatása során mindig fontosnak tartotta, hogy tantárgyát közel vigye a hallgatósághoz, a fizikát népszerűsítse. Innovatív, közvetlen személyiség: néptánccsoport tagja, de szívesen próbál ki új oktatási módszereket (pl. kooperatív tanulás), és modern elektronikus eszközöket (myDAQ, Arduino). Díjai közül az egyik kiemelkedő külön említést érdemel: a 2018. évi Magyar Science on Stage Fesztiválon bemutatott kiemelkedő színvonalú projektjéért fődíjat kapott, majd ennek köszönhetően a fődíj nyerteseként iskoláját a 2019. évi nemzetközi Science on Stage Fesztiválon képviselhette a portugáliai Cascais-ban. Ezúton is gratulálunk az eddig elért sikereihez!

Megismerve az előadót és munkásságát az emelt szintű képzésen részvevő diákok is nagy lelkesedéssel várták az előadást.
A tanár úr előadásában, ahogy a videón is látható, interaktív kísérletek sorozatával mutatta be a váltakozó áram útját, felhasználását.
Az előadás első részben kísérlettel is megfigyelhettük, hogy a műszerünk jelez áramot vagy nem, indukálódik áram vagy nem, a mágnes gyors mozgatásának köszönhetően.
A jelenséget a mágneses indukcióval, mozgási indukcióval magyaráztuk. Az elektronok, amelyek a vezetőben mozognak hol az egyik, hol a másik irányba, a kialakult potenciál különbség hatására teszik ezt. A következő percekben megismertük a mini generátort, ami egyenáramot és váltóáramot is elő tud állítani, ezt körbe adogatva is megtekinthettük.
A következő kísérlettel a körmozgás és a rezgőmozgás kapcsolatára hívta fel a figyelmet az előadó, majd magyarázta a váltakozó áram és váltóáram fogalmai közötti különbséget. Megismertük a periódusidő, körfrekvencia fogalmait, kapcsolatát.
Az előadásban szó volt még a váltakozó áram hatásairól, különösképpen a mágneses hatásról. Az eddig tanultak alapján már ismertük az egyenáram hatásait, éppen ezért igen érdekes volt betekintést nyerni a váltakozó áram tulajdonságaiba, valamint megérteni a szinuszosan váltakozó feszültség és áram jellemzőit.


A következőkben a transzformálás megismerésével foglalkoztunk interaktív kísérlettel, ehhez a diákok segítségére is nagy szükség volt. A látványos kísérletnek köszönhetően a hallgatóság remélhetőleg jobban megértette a transzformátor elvét: feszültség, illetve áram le- és feltranszformálását.
Az előadás utolsó, nagyobb kísérleti bemutatója a kondenzátor feltöltését, kisütését szemléltette a felhasznált ohmos ellenállás beiktatásával.


Az előadáson nagyon sok szimulációt, interaktív kísérletet láthattunk, ami mind hozzásegít a tananyag gyorsabb és mélyebb elsajátításához.
Az előadás nagyon szorosan kapcsolódott a tananyaghoz, az emelt és közép szintű érettségi követelményeihez.
Remélhetőleg a diákok ezt a tananyagot a bemutatott kísérleteknek köszönhetően sokkal jobban megértik, elsajátítják.
Ezúton is köszönjük az érdekes kísérleteket, magyarázatot, előadást.

Az előadásról készült videó rövid részlete itt érhető el: https://youtu.be/38QycpKv_JU

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza