December 15.-én nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban Dr. Seres István egyetemi docens, tanszékvezető urat, aki a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Szent István Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézetéből érkezett.
Ezúton is nagyon köszönjük, hogy sok feladata mellett megosztotta tudását, és vállalta, hogy iskolánkban is népszerűsíti a fizikát.
Az előadó bemutatása előtt levezető elnökünk, Burszán Kata, a 10.D osztály tanulója mutatkozott be, és néhány mondatban ismertette az MTA ALUMNI programot, majd felkérte Kovács Tamás igazgatóhelyettes urat, hogy köszöntse a vendégünket és nyissa meg a programot.
Kovács Tamás igazgatóhelyettes úr is megköszönte vendégünknek, hogy előadásával megtisztelte iskolánk közösségét, valamint hivatalosan is megnyitotta az iskolai MTA ALUMNI nap előadássorozatát. Az előadáson ezúttal is több mint 70 érdeklődő diák vett részt a díszteremben.
Kovács Tamás igazgatóhelyettes úr köszöntő szavai után az előadó bemutatására került sor.
Dr. Seres István tanszékvezető úr középiskolai tanulmányait a tatai Eötvös József Gimnáziumban végezte, diplomáját az ELTE TTK matematika – fizika- számítástechnika tanári szakán szerezte. Az egyetem után a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (mai Szent István Egyetem) Fizika Tanszékén kezdett fizikát oktatni, azóta is ott dolgozik.
Az egyetemi fizikaoktatás mellett 2003 óta oktat fizikát a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban. Fizika fakultációs órákat tart elsősorban az egyetemekre készülőknek, de egy-egy normál osztálynak is, és aktívan részt vesz az érettségi vizsgáztatásban. A kezdetektől bekapcsolódott a tehetséggondozásba, az egyetemi hallgatók (TDK, diploma) körében, és a középiskolások között is. A fizika népszerűsítése érdekében rendszeresen szervez kísérleti bemutatókat a környékbeli iskolákban, és az egyetemen is. A Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretében már többször is fellépett. Az előadó bemutatása után, a tanszékvezető úr elektromágnességről tartott interaktív fizika előadását hallhattuk.

A téma elég nehéz, az érettségire készülő diákok eléggé rettegnek is tőle, hiszen nincs közvetlen tapasztalatuk a jelenségekkel. Az előadás alatt több interaktív kísérletet láthattak a diákok. Az első érdekes szemléltetésnek köszönhetően a mágneses folyadékkal találkozhattunk. A folyadékmágnest egy üvegben tekinthettük meg, kézről-kézre adogatva. Ezt követően a diákoknak alkalmuk volt egy nagyon erős mágnes erősségét is meghatározni egy ún. Tesla méter eszközzel. A mért értéket a közel ülő diákok olvasták le a mérőeszközről. Az előadás alatt az előadó a diákokat is beavatta a kísérletezésbe, így az erős elektromágnesek erejét is megtapasztalhatták a diákok, saját erejüket befektetve sem tudták elmozdítani azt.
Az előadás további részében a hangszóró működésével foglalkoztunk, valamint egy tekercsnek köszönhetően a hangátvitellel, erősítésével.
A kísérletezésbe belemerülve máris az előadás véget ért pedig még nagyon sok érdekes jelenség kötötte volna le a figyelmünket. Ezúton is nagyon szépen köszönjük az interaktív előadást.

Az előadásról készült videó itt érhető el: https://youtu.be/RacLNUNKw-U

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza