Előadás címe: A kézzel fogható anyagtudomány
Előadó: Dr. Fábián Margit
Energiatudományi Kutatóközpont
tudományos főmunkatárs

A megtartott előadás diasora itt látható:


Az előadás videója itt érhető el.

Annak ellenére, hogy az utolsó oktatási napokat tapossuk, a mai előadást is nagy izgalommal vártuk. Ezúttal Dr. Fábián Margit az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát köszönhettük előadóként.

Először Burszán Kata, a 9D osztály tanulója az esemény levezetője mutatkozott be, majd tisztelettel felkérte Soproni Theodóra igazgatóhelyettes asszonyt, hogy köszöntse a hallgatóságot és vendégünket, valamint nyissa meg a rendezvényt.

Soproni Theodóra igazgatóhelyettes asszony megnyitja a rendezvényt

Soproni Theodóra igazgatóhelyettes asszony örömét és köszönetét fejezte ki, hogy a fizika tantárgy nem csupán csak egy a sok közül iskolánkban, hiszen a tantermi kereteken kívül is számos más helyen, más nézőpontból is megismerkedhetnek diákjaink a tudománnyal, és betekintést nyerhetnek izgalmasabbnál izgalmasabb dolgokba, legyen szó a mesterséges intelligenciáról, fúzióról, csillagokról. Az igazgatóhelyettes asszony kifejtette, hogy az emberiséget mindig is érdekelte, hogy hogyan működik a világ, és meg akarta érteni a természeti jelenségeket. Azt gondolta, hogy a mai előadás is nagy érdeklődést kelt majd, és egy teljesen más dimenziót tár a diákság elé.
Vendégünk és a jelenlevő hallgatóság köszöntése után a levezető elnökünk néhány szóban ismertette az MTA ALUMNI program legfőbb céljait, és bemutatta az előadót.
Dr. Fábián Margit 2003-ban a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, kémia-fizika szakán végzett, majd 2009-ben az ELTE Elméleti Kémiai Doktori Iskolájában szerzett doktori fokozatot. A doktori munkáját az akkori MTA Szilárdtest Fizikai és Optikai Kutatóintézetben végezte (ma Wigner Fizikai Kutatóközpont), majd 2012-től – napjainkban is – az Energiatudományi Kutatóközpont főmunkatársa. 2017-től a Kutatóközpontban működő Radioaktív hulladékok és leszerelés Kutatócsoport – csoportvezetője.
Kutatási tevékenysége az anyagtudomány különböző területeihez kötődik (amorf és kristályos rendszerek előállítása és szerkezetvizsgálata; neutron- és röntgendiffrakció, RMC szimulációs modellezés). Fő kutatási témája a nagy aktivitású radioaktív hulladékok kezelése és hosszú távú tárolása, valamint a szilárdtest-akkumulátorokban alkalmazott szilárd elektrolitok fejlesztése, szerkezeti jellemzése. Berendezés felelőse a Budapesti Neutron Centrum égisze alatt működő PSD neutrondiffraktométernek. Több hazai (OTKA, TÉT, INFRA) és európai (H2020: BrightnESS, EURAD) projekt vezetője.
Irányítása alatt hét MSc diploma született, jelenleg egy PhD hallgató munkáját irányítja. Tagja a Pécsi Tudományegyetem Innovációs Szakértői Hálózatának és a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottságának, titkára a Magyar Nukleáris Társaságnak. 2021-ben a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat ítélt neki, 2022-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Schmid Rezső díjjal tüntette ki.

A bemutatást követően levezető elnökünk felkérte az előadót előadása megtartására.
Az előadó nagyon közel hozta mondanivalóját a diákokhoz, konkrét példákon keresztül ismertette a körülöttünk lévő anyagok fontosságát, előadásában rávilágított, hogy épp az anyagtudománynak köszönhető, hogy ami néhány évtizede science-fiction volt, az ma már kézzel fogható valóság, amely megkönnyíti az életünket, biztonságot ad és egyben új kihívásokra sarkall.
Az előadásban szó volt néhány olyan izgalmas területről, amelyhez kapcsolódóan anyagtudományi kutatásokat végeznek az Energiatudományi Kutatóközpontban a kutatócsoportok, például az űrrepülésről, csontpótlásról, drágakövekről, Ferrariról vagy akár Leonardo da Vinci örökségéről.
Az izgalmas előadást követően néhány feltett kérdésre is választ kaptunk, ezúttal 60 fő gazdagodott a mindennapi kutatások újabb információjával.
Ezúton is köszönjük a tartalmas és izgalmas előadást!

Szerző: Dr. Jarosievitz Beáta; Fotó: Polyák Bence (11A)