Március 26-án nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban előadónkat, Dr. Asbóth János docens urat, iskolánk sikeres diákjának (Zanathy Marcell) felkészítőjét, témavezetőjét, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elméleti Fizika Tanszékéről érkezett.
A díszteremben most is kb. 70 fő vett részt az előadáson, a 10 B osztály, és a további érdeklődök.
Az előadó bemutatása előtt levezető elnökünk Kuntner Veronika, a 10 B osztály tanulója mutatkozott be, és néhány mondatban ismertette az MTA ALUMNI programot.
Mivel iskolánk már 2022 júniusa óta részt vesz az MTA ALUMNI programban, ezúttal csak az ALUMNI program kiemelt célját említette: diákok segítése abban, hogy képesek legyenek a hiteles információkat megkülönböztetni az áltudományos hírektől, a diákok motiválása, a természettudományos tárgyak népszerűsítése, megszerettetése, a tehetséggondozás.
A továbbiakban, Vera bemutatta az előadónkat.

Dr. Asbóth János úr, a BME Elméleti Fizika Tanszékének docense és a Wigner FK Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály tudományos főmunkatársa.
Kutatási területei a kvantumoptika, kvantum-információelmélet, és a topológia alkalmazása szilárdtest-fizikai és kvantuminformatikai problémákra.
Elméleti mérőszámot vezetett be kvantumállapotok klasszikusságának leírására, és megmutatta a kvantumos bolyongások rejtett topologikus invariánsait, nemzetközi együttműködésekben (Leiden, Párizs, Drezda).
Kollégáival kidolgozott egy egyetemi kurzust, amelyben a topologikus szigetelők alapjelenségeit egyszerű elméleti modellekkel magyarázza, és amelyet Bonnban, Genfben, és Budapesten is oktatott.
Dr. Asbóth János docens úr a Nemzeti Kvantumtechnológia Program tudományos titkára, Junior Prima-díjas.
A rövid bemutatás után Dr. Asbóth János docens úr előadása következett.
Az előadó szerint a fizika egyik alapvető célja, hogy megtalálja a világ legelemibb építőköveit leíró végső elméletet. Einstein úgy gondolta, ez nem lehet a kvantummechanika, mert abban van valami „kísérteties távolhatás”, amit csak valamilyen mélyebb elmélet rejtett változói magyarázhatnak. Az előadásból kiderült, hogy a 2022-es fizikai Nobel-díjat azokért az 1970-es, 80-as, 90-es és 2010-es években, kvantumosan összefonódott fotonokon végzett kísérletekért adták, amelyekkel John F. Clauser, Alain Aspect, és Anton Zeilinger kimérték, hogy Einstein tévedett: a „kísérteties távolhatás” valóban létezik, és nem lehet lokális rejtett változókra visszavezetni. Nagy kérdés volt a hallgatóság számára, hogy mik voltak ezek a kísérletek, mik azok a Bell-egyenlőtlenségek, amikre ezek épültek, és hogyan alakították a kvantuminformációs technológiát.
Az előadás lenyűgözte a diákokat, és sok kérdésen elgondolkodtak.

Az előadás videója elérhető itt:

Az előadás diasora itt látható:

Ezúton is nagyon szépen köszönjük Dr. Asbóth János docens úrnak, hogy ellátogatott iskolánkba, és megtisztelt jelenlétével, előadásával pedig lenyűgözött.

Szerző, szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza