2024. január 9-én nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban Dr. Bokor Nándor egyetemi docens urat, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszékéről érkezett.
A téli szünet után a díszterem ezúttal is zsúfolásig megtelt, az előadáson több mint 60 fő vett részt, a diákok nagy érdeklődéssel várták a betervezett ALUMNI előadásokat.
Az előadó bemutatása előtt levezető elnökünk, Kuntner Veronika, a 10.B osztály tanulója mutatkozott be, és néhány mondatban ismertette az MTA ALUMNI programot, majd tisztelettel felkérte Soproni Theodóra igazgató asszonyt, hogy köszöntse a hallgatóságot és vendégeinket, valamint nyissa meg a rendezvényt.
Igazgató asszony köszöntő szavai után vendégünk bemutatására került sor.

Dr. Bokor Nándor középiskolai tanulmányait egy szombathelyi gimnáziumban végezte, majd 1993-ban szerzett villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki karán. PhD fokozatot ugyancsak a BME-n szerzett fizikából, 1999-ben. Munkájában – az optika számos területén végzett kutatásai mellett – legszívesebben a fizika, azon belül pedig kiemelten a relativitáselmélet oktatásának pedagógiai kérdéseivel foglalkozik. Ez utóbbi témában számos publikációja jelent meg a Fizikai Szemlében, valamint a Physics Education, és az European Journal of Physics folyóiratokban.
Iskolánk több diákjának is volt alkalma már meghallgatni vendégünk előadását a hologramról, amikor mi magunk is a BME-n, a Nobel díjas mérések keretében hologramot készítettünk. Ezt a roppant érdekes műhelyfoglalkozást ezúton is nagyon köszönjük.
Vendégünk bemutatása után levezető elnökünk tisztelettel felkérte Dr. Bokor Nándor egyetemi docens urat, hogy tartsa meg előadását.

Az előadás első részében a hullámtani alapfogalmakkal, alapjelenségekkel ismerkedtünk meg,
majd megbeszéltük az interferencia, állóhullámok (szemben haladó hullámok interferenciája) keletkezését, jellemzőit.
Az előadás végén a diákok a szertárban lévő kötél segítségével nagyon látványosan szemléltették az állóhullám kialakulását.
Az állóhullámok keletkezését és tulajdonságait mind hangtani mind fénytani szempontból is magyarázta az előadó. Az előadás során a magyarázathoz egyszerű, kézzelfogható kísérleteket láttunk, hallottunk.
Az előadás második felében az izgalmas kísérleteket követően a polarizációról, a transzverzális hullámok egy lehetséges tulajdonságáról hallhattunk.
Az előadás utolsó részében a diákok nagy figyelemmel kísérték az Euler-korong (egy jégkorong szerű, krómozott acéllemez, amely egy nagyon sima élen forog akár 3 percig, hipnotikus hangot generálva) mozgását. Az Euler lemezt Joseph Bendik találta ki, és egy forgó korong dinamikus rendszerének vizualizálására és tanulmányozására szolgál, sík vagy enyhén ívelt felületen.
Az előadáson olyan képeket is láthattunk, amelyek közelről vagy távolról nézve különbözőknek látszottak, pedig valójában nem voltak különbözők, csak az emberi szem felbontóképessége miatt láttuk őket különbözőnek. A térbeli felbontóképességnek pedig a fényhullámok diffrakciójához van köze.
Az előadáson nagyon sok élvezetes és interaktív kísérletet láthattunk, ezek a videofelvételen is visszanézhetők. Ezúton is köszönjük vendégünknek az izgalmas előadást.

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza