Március 26-án nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban előadónkat, Dr. Madas Balázs Gergely urat, aki a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Környezetfizikai Laboratóriumából érkezett.
A díszteremben most is kb. 100 -120 fő vett részt az előadáson, ezúttal az új órarend miatt épp a 9A osztálynak volt épp fizikaórája, de mellettük sok további érdeklődő is részt vett.
Mivel iskolánk már 2022 júniusa óta részt vesz az MTA ALUMNI programban, ezúttal csak az ALUMNI program kiemelt célja került megemlítésre, a levezető elnöknek köszönhetően, hiszen minden előadóson különböző osztályok vettek részt: diákok segítése abban, hogy képesek legyenek a hiteles információkat megkülönböztetni az áltudományos hírektől, a diákok motiválása, a természettudományos tárgyak népszerűsítése, megszerettetése, a tehetséggondozás. A továbbiakban az előadó bemutatása következett.
A rövid bemutatásból megtudtuk, hogy Dr. Madas Balázs Gergely 2007-ben mérnök-fizikus szakon végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán, majd ezt követően 2009-től a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa, és az ELTE Fizika Doktori Iskola hallgatója volt. 2013-ban PhD fokozatot szerzett. Kutatási területe az ionizáló sugárzás szövetszintű hatásának numerikus modellezése.
Már fiatalon többféle díjjal ismerték el munkásságát, 2011-ben Fermi Fiatal Kutatói díjat kapott. Ezúton mi is örömmel gratuláltunk Dr. Madas Balázs Gergely úrnak a sikeres tevékenységéért! Fiatal kutatóként számunkra is egy követendő példaképp.
A bemutatás után nagy izgalommal vártuk az előadást, hiszen tudatában voltunk, hogy a téma szorosan kapcsolódik a 10-es tananyagunkhoz, amelynek alapjait jobb, ha minél előbb megértjük, elsajátítjuk, hiszen ez a téma a mindennapi életünkben is gyakran előfordulhat.

Dr. Madas Balázs Gergely előadását interaktivitásra építette, már a bevezető kérdéseivel is a diákok válaszára volt kíváncsi. Az interaktív előadásnak hatalmas előnye, hogy a diákok érdeklődését jobban fenntartja, és megfelelő tudásalapot ad a következő előadás anyagának megértéséhez, támogatva az egymásra épülés megvalósulásának hatékonyságát.
Dr. Madas Balázs Gergely előadásából a diákok megtudhatták, hogy miért, mennyire és mikor veszélyes az ionizáló sugárzás.
A hallgatóság remélhetőleg megértette, hogy az ionizáló sugárzás olyan sugárzás, amely elegendő energiával rendelkezik, hogy egy atomról vagy molekuláról leválassza annak elektronját, vagyis amikor a sugárzás behatol az élő sejtbe, ionizált atomot vagy molekulát hoz létre, ami instabil és hajlamos a kémiai változásokra. Ezért a túlzott sugárterhelés a genetikai állomány megváltozásához, genetikai mutációkhoz vezethet. Ez is egy ok, hogy miért indokolt a mindennapjainkban például a sugárzással járó szűrővizsgálatokon való részvételt a szükséges és elégségesre csökkenteni. Ide tartoznak a röntgensugarak, így évente egyszer végeznek szűrővizsgálatot az embereken, de ha gond van orvosi tanácsra, kérésre, természetesen a szűrés számát indokolt esetben növelni is lehet. Egy másik fajta ionizáló sugárzás a radioaktív anyagokból jövő sugárzás.
Az előadásban nemcsak a fogalmakkal ismerkedett meg a hallgatóság, hanem az elnyelt dózis, egyenérték dózis és effektív dózis fogalmával és kiszámítására szükséges matematikai összefüggésekkel is találkozhattunk. Ezek ismeretében a diákok jobban megértették, hogy mennyi 4 Gy dózis az emberi test egészében elnyelve? Mennyi 280 J energia az emberi test egészében elnyelve?

Az előadás videója itt látható:

Az előadás diasora itt látható:

Nagyon szépen köszönjük Dr. Madas Balázs Gergely úrnak az előadást, hogy ellátogatott iskolánkba, és megtisztelt jelenlétével.

Szerző, szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza