2023.12.05-én az MTA ALUMNI program keretében a második előadást iskolánk tanára, az MTA ALUMNI program szervezője, az MTA egyik köztestületi tagja, Dr. Jarosievitz Beáta tartotta „Barangolás a WWW és a Higgs részecske bölcsőjében” címmel. Dr. Jarosievitz Beáta a tehetséges diákok motiválása és sikeres versenyeztetése mellett igen nagy figyelmet fordít a fizika népszerűsítésére is.
Így előadásában a 10 éven keresztül, általa szervezett tanártovábbképzés eredményeként megismerhettük a CERN-i kutatóintézetet, a CERN-ben végzett kutatásokat. A díszterem ezúttal is zsúfolásig tele lett az érdeklődő diákokkal, tanárokkal.

Dr. Jarosievitz Beáta előadása az informatika és a részecskefizika izgalmas kapcsolatára fókuszált. Az előadás első részében megtudtuk, hogy hol is helyezkedik el a CERN, a világ legnagyobb részecskefizikai kutatóintézete, valamint hol jött létre a WWW, illetve, hol található a HIGGS részecske bölcsője. Hol van az a hely, ahol a kutatók most is, a napi és a nemzetközi politikától függetlenül találkozhatnak, utathatnak. Már az előadás első részében kiderült, hogy a CERN Genftől 20 km-re található, a francia-svájci határ közelében. Az intézetet 1954-ben alapították, de azóta már a világ legnagyobb kutatóközpontja lett. Az előadásból megtudhattuk, hogy az új elemi részecske, a HIGGS bozon létezését már régóta sejtették, de a meglétét csak 2012-ben sikerült kísérletileg igazolni. Ezt követően Francois Englert és Peter Higgs 2013-ban Nobel díjat kapott a Higgs-mechanizmus elméleti felfedezéséért és a Higgs-bozon létezésének megjóslásáért. A híres bozon ugyan Peter Higgs skót fizikusról kapta a nevét, de a mikrorészecskéknek tömeget adó mechanizmust először két belga, Francois Englert és Robert Brout írta le 1964 augusztusában. Mivel Brout már meghalt, őt nem díjazhatták. Peter Higgs volt az a kutató, aki 1964 októberében megjelentetett publikációjában először beszélt arról, hogy ahhoz, hogy Brout és
Englert elmélete működjön, egy új típusú részecskére is szükség van. Az előadás második felében rövid videofelvételeken tekinthettük meg a legnagyobb detektorokat, amelyek különböző kísérletek számára végzik a méréseket, és adatokat továbbítanak a végbemenő részecske-ütközésekről. Az előadásból kiderült, hogy a CERN-ben dolgozó tudósok és az ott zajló kutatások nagyon bonyolult feladatok és sokszínűek; a végeredmény meghatározása informatikai háttér nélkül elképzelhetetlen. Az informatika kulcsszerepet játszik a CERN munkájában, ez indokolta 1989-ben a Word Wide Web létrejöttének fontosságát.

„A World Wide Web Consortium (W3C) egy konzorcium, amely nyílt szoftverszabványokat – ahogy ők hívják, „ajánlásokat”– alkot a világhálóra (World Wide Web).

A konzorciumot Tim Berners-Lee vezeti, az URL (Uniform Resource Locator, univerzális erőforrás azonosító), a HTTP (HyperText Transfer Protocol) és a HTML (HyperText Markup
Language, hipertext leíró nyelv) eredeti megalkotója. Ezek a technológiák alkotják még ma is a Web alapjait (https://hu.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium).
Az előadásból az is kiderült, hogy az informatikai megoldások nélkül a CERN kutatói nem lennének képesek ilyen hatékonyan dolgozni és adatokat rendszerezni, megosztani egymással. Az informatikai szakemberek és a fizikusok, mérnökök közötti együttműködés kulcsfontosságú a CERN sikere szempontjából. Éppen ezért a CERN-be a világ minden tájáról a legjobb szakemberek mennek, és jelenleg is több mint 100 nemzet képviselteti magát, közösen dolgoznak. A CERN a tudományos kutatás mellett fontos küldetésének tartja a kutatói utánpótlás biztosítását, a tanárok, diákok folyamatos továbbképzését és a velük való hangsúlyos együttműködést.
Az előadás végén Dr. Jarosievitz Beáta összefoglalta a CERN és az informatika közötti kapcsolat jelentőségét. Az előadás inspiráló volt, és arra ösztönözött minket, hogy mélyebben megértsük a CERN-ben folyó kutatások fontosságát, szerepét. Ezúton is köszönjük az előadást!

Szerző: Merczné Erdős Mária

Az előadásról készült videó itt érhető el: https://youtu.be/RePX2n1fuOA

Szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza