Március 26-án nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban előadónkat, Prof. Dr. SIKLÉR FERENC fizikust, az MTA levelező tagját, kutató professzort, aki a Részecske- és Magfizikai Intézet Nagyenergiás Fizikai Osztály Hadronfizika Kutatócsoport tagjaként érkezett hozzánk Budapestről, a HUN-REN Wigner kutatóintézetből.
A díszteremben ezúttal kb. 70 fő vett részt az előadáson, hiszen ezt az előadást a nehezebb téma miatt főleg az előkészítőre járó diákoknak, nagyobbaknak, illetve a fizika iránt elkötelezetteknek ajánlottuk.
Prof. Dr. SIKLÉR FERENC Győrben született, jelenleg a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetének tudományos tanácsadója. Szűkebb szakterülete a kísérleti részecskefizika. Az erős kölcsönhatás tanulmányozásának nemzetközileg elismert kutatója. Világszínvonalú eredményeket ért el a protonok és atommagok nagy energiájú ütközéseinek kísérleti vizsgálata és a fellépő folyamatok megértése területén (forrás: https://mta.hu/akademiai_szekfogalok/kiserleti-reszecskefizika-az-eros-kolcsonhatas-nyomaban-sikler-ferenc-levelezo-tag-szekfoglalo-eloadasa-112877 )
Az előadó rövid bemutatását követően nagy izgalommal hallgatták az érdeklődők a Részecskék és kölcsönhatásokról szóló előadását.

Az előadás első részében az anyag legkisebb összetevőire emlékeztetett az előadó, emlékeztetett az atommagra, az azt alkotó protonokra és a neutronokra, és kihangsúlyozta, hogy ezek nem elemi részecskék, hanem még kisebb részecskékből állnak.

Az előadásból kiderült, hogy az 1950-es és 1960-as években különböző kísérletekben számos újabb részecskét fedeztek fel, de az 1970-es években definiálták a Standard Modellt, amelynek alapján kisszámú alapvető részecskéből sikerült felépíteni a sok felfedezett részecskét.

Tovább bolyongva az atomok világától a kvarkokig, az előadásban rátértünk a kvarkok és tulajdonságaik megismerésére. A hallgatóság a jó magyarázatnak köszönhetően megpróbálta megérteni a kvarkmodell szerkezetét. Hallhattuk, hogy a körülöttünk álló világot döntő részben az u és a d kvark, valamint az elektron (e) építik fel. A kvarkokon kívül elemi részecskék még a leptonok, amelyek közé az elektron és a neutrínók is tartoznak. Az összes anyag kvarkokból és leptonokból áll, közöttük négyféle kölcsönhatás léphet fel, melyeket szintén részecskék közvetítenek. A kutatások során megfogalmazódott egy fontos kérdés: vajon mi tartja össze a részecskéket? Az előadásból megtudhattuk: a kölcsönhatás (erő) közvetítője egy kicserélt részecske. A részecskék között négyféle kölcsönhatást ismerünk. Ezek egyre csökkenő erősséggel:

  • erős kölcsönhatás: a kvarkok között hat, a hadronokat és az atommagokat tartja össze,
  • elektromágneses kölcsönhatás: az elektromos töltéssel rendelkező részecskék között hat,
  • gyenge kölcsönhatás: következménye az atommagok radioaktivitása,
  • gravitáció: minden, energiával rendelkező fizikai tér között hat.

Az előadás végén még a Higgs részecske felfedezéséről és az ehhez kapcsolódó Nobel díjról is szó esett. Az előadást követően a hallgatóság szűkebb csoportja, a most érettségire készülő diákok sok kérdéssel „bombázták” az előadót, melynek következtében egy nagyon jó kis beszélgetés alakult ki.

Az előadás videója:

Az előadás diasora itt látható:

Ismételten nagyon szépen köszönjük a professzor úrnak az előadást és az informális, kötetlen beszélgetést.

Szerző, szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza