Az előadással kapcsolatos interjú – videó

Az előadásról készült videó itt tekinthető meg

Ebben a tanévben is nagy izgalommal vártuk az MTA ALUMNI program keretében szervezett második előadást, előadónkat. Ezúttal Nagyné Dr. habil. Rózsa Erzsébet professzor asszonyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát köszönhettük előadóként.

Először az esemény levezetője, Burszán Kata, a 10 D osztály tanulója mutatkozott be, majd tisztelettel felkérte Soproni Theodóra igazgató asszonyt, hogy köszöntse a hallgatóságot és vendégünket, valamint nyissa meg a rendezvényt.

Soproni Theodóra igazgató asszony már előzetesen, lelkesen felkészülve köszöntötte előadónkat, és nyitotta meg ezúttal épp a Nyílt Napunkra tervezett rendezvényt. Ezen az előadáson a Nyílt Napra érkezett, leendő diákjaink is részt vehettek, így betekintés nyertek a Telekis életünkbe, mindennapjainkba. Az esemény megnyitását követően levezető elnökünk néhány szóban ismertette az MTA ALUMNI program legfőbb céljait, majd bemutatta az előadót. Nagyné Dr. habil. Rózsa Erzsébet professzor asszony, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1983-ban végezte el az angol-arab szakot, majd ezt követően 1985-ben az iráni szakot. 1996–ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen PhD fokozatot szerzett. 2006-ban habilitált, és 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi tanára. Vendég előadónk, Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet professzor asszony változatos kutatási témájának köszönhetően, nagyon sok tárgyat oktatott, de az előadáson megismerendő témához legjobban kapcsolódott a „Fegyverzetkorlátozás és leszerelés”, valamint a „Tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása” témakörök. Az utóbb említett témaköröket vendégelőadóként a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technika Intézetében oktatta éveken keresztül nagy sikerrel a Nukleáris Leszerelés tárgy keretében. A professzor asszony munkájához több nyelv ismerete is szükséges, így felsőfokon beszéli, használja az angol, arab, perzsa nyelveket, de németül és franciául is kommunikál. Ezúton is, ismételten gratulálunk az eddig elért sikerekhez! Az előadó bemutatása után Nagyné Dr. habil. Rózsa Erzsébet professzor asszony nagy lelkesedéssel tartotta meg előadását az „Atomsorompó, atomcsend, atomfegyvermentes övezetek, avagy feltartóztathatók-e a nukleáris fegyverek?” címmel.

Az előadás első részében az előadó a diákok számára gondolatébresztő nyitó kérdéseket tett fel, mint pl: kellenek-e fegyverek, vagy fegyverek nélküli ideális világot álmodnak. Félünk-e a mai korban körülöttünk ropogó fegyverektől? A nukleáris fegyver olyan fegyver, amelynek az energiája atommag-átalakulásból származik. Két fő típusa ismeretes: atombomba esetén maghasadás, míg hidrogénbomba esetén magfúzió következtében szabadul fel az atommag kötési energiája, ezért rendkívül nagy pusztító ereje van. Az atomcsend és atomsorompó nemzetközi egyezmények fogalmainak megértését követően megtudtuk, hogy azután, hogy az 1963-ban meghurcolt Oppenheimert, Enrico Fermi-díjjal tüntették ki, a nagyhatalmak ratifikálták a részleges atomcsend-egyezményt és az atomsorompó-egyezményt is. A szerződések aláírásának köszönhetően ma már a kísérleti robbantások sem engedélyezettek.  Sajnos azonban a II. világháborúban éles bevetésen használtak nukleáris fegyvert emberek ellen: az Egyesült Államok dobott le atombombát két japán városra, Hirosimára és Nagaszakira. Az atombombák közvetlen hatása több százezer ember életét oltotta ki, de legalább még ugyanennyien szenvedtek a támadások által létrejött sugárszennyezés hatásaitól az elkövetkező évtizedekben.

Az előadás tematikája szorosan kapcsolódott a sok diák által előzetesen megtekintett Christopher Nolan: Oppenheimer című film részleteihez, amely újabb gondolatokat ébresztett. A filmből talán jobban megérthettük a tudósok vívódását, félelmét, az új fejlesztésekkel kapcsolatosan. A film nagyon hitelesen próbálta bemutatni egy tudós körül a közel 80 éve történteket, ami az atomenergia felszabadításához vezetett az emberiség történetében. A filmen is láttuk, hogy sajnos megtörtént a pusztítás, de ezt követően az atomcsend egyezmény szerint – ha a szerződést betartják és betartatják –, nem történhet meg hasonló katasztrófa.

Az előadás nagyon felcsigázta a diákok érdeklődését, a visszajelzések szerint nagyon érdekelte őket a téma. Ezúton is köszönjük az előadónknak az érdekfeszítő tartalmat, előadást.

Az előadás diasora itt látható

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza