Nagy tisztelettel köszöntöttük február 27-én iskolánkban, Dr. Sik András egyetemi adjunktus urat, aki az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszékéről érkezett. Ezúton is nagyon köszönjük, hogy megtisztelte előadásával iskolánk diákjait és tanárait. Ahogy a képen is látható több mint 100 fő vett részt az előadáson.
Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk már 2022 óta csatlakozott az MTA ALUMNI programhoz, így nagyon sok érdekes előadást hallhattunk.

A köszöntés után levezető elnökünk bemutatta előadónkat. A bemutatásból megtudhattuk, hogy Dr. Sik András egyetemi adjunktus, bolygókutató, 2003-ban kitüntetéses diplomával végzett az ELTE-n, okleveles geográfus (környezetföldrajzi szakirány + földrajz tanár kiegészítő képzésen); hidrológus szakirányú képzésen. Ezt követően 2012-ben summa cum laude minősítésű PhD fokozatot szerzett az ELTE Földtudományi Doktori Iskolában. Doktori értekezésének címe: „Távérzékelés és felszínalaktan – keringőegység-adatok térinformatikai integrálása a Mars jeges lejtőformáinak vizsgálatához”.
Kutatási területe a vörös bolygó jeges formakincsére és napjainkban is zajló felszínalakító folyamataira terjed ki. Több mint egy évtizede kíséri figyelemmel a Mars felfedezésének legújabb eredményeit, de manapság mégis kicsit mással foglalkozik. 2012-től adjunktusként dolgozik az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszékén. Több tisztséget is betölt: pl. az ELTE Térinformatikai Műhely egyik alapítója és szervezője; az ELTE Planetológiai Műhely egyik alapítója és szervezője; a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár-helyettese. Munkásságát több díjjal is elismerték, ezek közül a legrangosabb a 2004-ben kapott Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt. Kutatásainak egy részét külföldi tanulmányutakon fejlesztette, hajtotta végre. Például:
2002-ben 1 hónapos asztrobiológiai-morfológiai tanulmányút, Chile – Peru – Brazília;
2001-ben 1 hónapos bolygótudományi tanulmányút – NASA, Egyesült Államok;
2000-ben 1 hónap az Első Magyar Sziklagleccser-kutató Expedíció keretében, Törökországban
Ezúton is gratulálunk az eddig elért sikerekhez, és kívánunk további sikeres munkát!

Az előadó rövid bemutatása után a diákok hatalmas izgalommal hallgatták a lenyűgöző előadást. Az előadás a mai korosztálynak szólt, a modern technika adta lehetőségek kihasználását tárta elénk a felkért kutató, profi előadó.
Az előadás első részében a térinformatika és a távérzékelés alapfogalmait ismerhettük meg. Megtudtuk, hogy az adatgyűjtési eljárások közvetlen fizikai kapcsolat nélkül, elektromágneses sugárzás formájában szolgáltatnak információt a Föld légköréről, felszínéről. Az előadásból kiderült, hogy az adatok egyre nagyobb részét számítógépekkel kezelik, és ezek kb. 80%-a helyhez köthető, vagyis téradat. A válaszok keresése ezt követően kezdődik. Minden kutatót érdekel, hogy mi van az adott helyszínen, hogyan változott az adott tartalom. A következőkben bevezetést kaptunk az adatbázis fogalmáról, és megismertük az adatok elhelyezkedését a térben, kialakulnak a térbeli adatmodellek. Amennyiben már a modell létrejött, a raszteres adatok alkalmazására került sor, amelyek értelmezésére térinformatikai szoftvereket kellett bevetni.


Az előadás további részében megismertünk néhány űreszközt, műholdat, amelyek a Föld körül keringenek. Az űrfelvételek terepi felbontásaiba is betekintést szereztünk.
A felvételek értelmezésének megismertetését követően megértettük a jelenlegi téma fontosságát, a felvételek, megfigyelések gyakorlati hasznát, mint pl. aszály monitorozása stb.
Ezúton is nagyon szépen köszönjük az előadást, nagyon sokat tanultunk belőle, és jól látható volt az interdiszciplinaritás fontossága. Itt nem csak egy tudományágról szólt a téma, hanem több terület ismerete vált szükségessé a téma kutatása érdekében.

Lásd még

MTA interjú és felvétel

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza