Április 23-án nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban előadónkat, Dr. Hornyánszky Gábor egyetemi docens, tehetséggondozásért felelős dékánhelyettes urat, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Szerves Kémia és Technológia Tanszékéről érkezett.
Ezúton is hálásan köszönjük, hogy a dékánhelyettes úr elfogadta a meghívásunkat, megtisztelte előadásával iskolánk diákjait és tanárait. A díszteremben ezúttal kb. 120 fő vett részt az előadáson. A rövid köszöntést követően az esemény levezető elnöke, Nagy Anikó Napsugár a 9B osztály tanulója felkérte Soproni Theodóra igazgató asszonyt, hogy ő is köszöntse előadónkat.

Igazgatóasszony köszöntése után levezető elnökünk, ezúttal csak a MTA ALUMNI program a fő céljaira emlékeztetett: motiváció, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a fizika, a tudomány népszerűsítése.
Az MTA ALUMNI programban iskolánkban 2022 óta részt veszünk, így a diákok már egyre nagyobb lelkesedéssel várják a jobbnál jobb előadókat.
A továbbiakban előadónk rövid bemutatása következett. A bemutatóból megtudhattuk, hogy Dr. Hornyánszky Gábor egyetemi docens úr, okleveles vegyészmérnök, aki évtizedek óta oktatóként, kari vezetőként, elkötelezetten foglalkozik a tehetséggondozással az általános iskolás korosztálytól az egyetemi hallgatókig. Kutatómunkája során az enzimek szerves kémiai alkalmazhatóságát vizsgálja. Dr. Hornyánszky Gábor úr több kutatási projekt vezetője, számos tudományos egyesület tagja és több oktatásfejlesztési projekt kidolgozója. Díjai, elismerései közül csak a legutóbbit említeném: 2018-ban Fodor Lajos Díjjal ismerte el munkáját a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar.
Az eddigi sikerek eléréséhez ezúton is gratulálunk és kívánunk további sok sikert!
Dr. Hornyánszky Gábor dékánhelyettes úr bemutatása után a diákság nagy tisztelettel és figyelemmel hallgatta a docens úr előadását.

Dr. Hornyánszky Gábor docens úr az előadása bevezetéseként néhány, a kiralitással és az enzimekkel kapcsolatos alapfogalmat ismertetett, melyeket csak a biológia-kémia tagozatos diákok ismerhettek korábban.
Ezután az enzimtermelés lépéseinek bemutatása következett, mielőtt áttért saját kutatási területeinek ismertetésére, ezzel is felhívva a fiatalság figyelmét a kutatási lépések fontosságára.
A docens úr ismertette egyik kutatási területét: az előállított enzimek elválasztása az előállító egysejtűek többi anyagától. Amennyiben jól értettük, arra a megállapításra jutottunk, hogy a klasszikus gélelektroforézises módszeren felül lehetőség van például szelektív enzimrögzítésre, mely során olyan hordozót keresnek vagy fejlesztenek, amely csak a termelt enzimet köti meg komplex- vagy kovalens kötéssel, így az oldat többi részétől könnyen elválasztható.
A másik előadott kutatási terület, ami felkeltette a diákok és szaktanárok érdeklődését, az enantiomertiszta vegyületek előállítása volt, melynek során királis molekulák gyártásakor keletkező enantiomerpárból csak az egyik vegyületet szeretnénk felhasználni.
Ezekben segíthetnek az enantiomerszelektív enzimek is. Cél a kis mennyiségben kikísérletezett eljárások folyamatos üzeművé és nagy volumenűvé alakítása.

Ezúton is nagyon köszönjük a dékánhelyettes úr lenyűgöző előadását. Köszönettel tartozom Soltész András szakos kollégámnak is a beszámoló szakmai részének a megírásában nyújtott segítségéért.

Szerző, szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza