Tehetséggondozás a Telekiben

2024.04.29.

Erőhatás távolságfüggésének kimérése neodímium mágnesek között

2024.04.23.

Köszönjük Dr. Borbély Venczel tanár úrnak, hogy az általa készített és számunkra elhozott eszközökkel a nehezebb, furfangosabb elektromos kísérleteket is elvégezhettük.

Félvezető ellenállásának hőmérsékletfüggése Zseblámpaizzó ellenállásának mérése Wheastone-híddal2024.04.13.

Köszönjük Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanárnak, hogy egész délutánját ránk szánta, hogy a teljes magfizikát összefoglalja.


2024.03.22.

Egy nehéz hét után elméletet sajátítottak el a diákok, valamint feladatot oldottak meg a 3 órás szünet nélküli foglalkozáson.


2024.03.08.

Egy nehéz hét után, még március 8-án, péntek délután is nagy lelkesedéssel vetettük be magunkat az érdeklődő diákokkal a kísérletezés rejtelmeibe, szépségébe.

Több érdekes mérést is elvégeztünk: megfigyeltük a fényelhajlást az optikai rácson, meghatároztuk két lézeres fényforrás hullámhosszát is. Megismerkedtünk a kaloriméterrel, megmértük a hőkapacitását, majd ennek segítségével megmértük a diákok által hozott alumínium-szegecsek fajhőjét. Ezt követően a tehetséges diákok természettudományos és a digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében a saját eszközeink (BYOD) és az IKT (https://sukjaro.hu/JBea/pdf/abstarct_IRI2016_jarosievitz.pdf) használatával céloztuk meg a pattogó pingponglabda mozgásának a vizsgálatát a Tracker videóelemző program segítségével. Ahogy a képen is látszik, a program kezelése nem túl egyszerű, kissé „kifogott a diákokon”.
Kiderült, hogy csak részletesebb előzetes ismerkedés után lehet a programot hatékonyan kezelni.

A délután folyamán viszont bebizonyosodott, hogy innovatív oktatási, kutatási feladatok megvalósítása a közoktatásban is csak kiscsoportos foglalkozásoknál hatékony.
Összességében egy jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt nagy élvezettel kísérletezve, készülve az emelt és közép szintű fizika érettségire.


2023.02.23.

Február 23-án a lelkes tehetséges diákokkal már másodszor töltöttük egész délutánunkat a Teleki fizika laborjában, ahol nagy élvezettel kísérleteztünk, készülve az emelt és közép szintű fizika érettségire.


Szerző: Dr. Jarosievitz Beáta