December 15.-én nagy tisztelettel köszönthettük iskolánkban Dr. Kroó Norbert fizikust, professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját.
Örömmel tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy a téli szünet közeledett, a diákok érdeklődése nem csitult, és a kötelező év végi témazárók írása mellett is zsúfolásig megtelt a díszterem. Az előadáson kb. 70 fő vett részt.
Iskolánkban az MTA ALUMNI program már 2022 júniusa óta ismeretes, azóta nagyon sok kiváló előadó fordult meg iskolánkban.
Az előadó bemutatása előtt levezető elnökünk felkérte Soproni Theodóra igazgató asszonyt, hogy köszöntse előadónkat. Igazgató asszony nagy örömmel köszöntötte vendég előadónkat és a teremben ülő vendégünket, a több mint 40 éve végzett Telekis véndiákot.
Az igazgató asszony köszöntő szavai után került sor az előadó bemutatására.
Dr. Kroó Norbert professzor úr a szilárdtest-fizika, az optika és a neutronfizika területének nemzetközileg elismert tudósa. Olyan szakmai kiválóságokkal dolgozott együtt, vagy ápolt szoros kapcsolatot a nagyszámú külföldi kutató mellett, mint Teller Ede, a Nobel-díjas Wigner Jenő, vagy éppen a most Nobel-díjat kapott Krausz Ferenc.
18 évig a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Kutatóintézetének igazgatójaként, majd a Magyar Tudományos Akadémia főtitkáraként és alelnökeként vált az intézmény meghatározó vezetőjévé.
Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy az Európai Fizikai Társaság alelnöke és elnöke volt, valamint az Európai Tudományos Tanács alapító tagja. Hazánkban is aktív részt vállal a szakmai közéletben: akadémiai és kutatói tevékenysége mellett az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke.
Kroó professzor úr sok egyéb elismerés mellett 2008-ban megkapta a fizikus szakmán belüli egyik legjelentősebb elismerést, a Willis E. Lamb-díjat. Ezúton is gratulálunk az eddig elért sikerekhez, és kívánunk további jó egészséget! Kívánjuk, hogy sok alkalma legyen még átadni a tudását, megosztani ötleteit, tapasztalatait!
Már a professzor úr rövid bemutatása, elért eredményei, életpályája lenyűgözte a hallgatóságot, így még nagyobb izgalommal várta mindenki az előadását.

A továbbiakban Dr. Kroó Norbert professzor úr előadására került sor, amelyet sikerült videó felvétellel is rögzíteni.
A professzor úr nagyon szívesen jött előadni a Telekibe, hiszen felesége ebben az iskolában tanított több mint 40 évig, matematikát.
Az előadás első részében a professzor úr próbálta a diákok figyelmét a fizika szépségére irányítani. A világegyetem méretéről, az univerzum különös szerkezetéről beszélt, majd a változásokra hívta fel a diákok figyelmet.
Előadásában fontosnak tartotta megemlíteni az ősrobbanás fogalmát, az univerzum keletkezését, és külön hangsúlyt fektetett a tudományos ismeretekben az elmúlt ötven évben végbement változásokra.
A diasoron is látható volt, hogy a szilárdtest fizikában is hatalmas változások voltak, 50 évvel ezelőtt 3 dimenzió volt a csúcstechnológia, most már kvantum pöttyökről beszélünk.
Anno nem volt fénymásoló gép sem, ma már üvegszálak oldják meg a kommunikációt, ennek köszönhetően az információ a fény segítségével simán terjed, az internethálózat is biztosított.
Az előadásában a professzor úr kitért az interdiszciplinaritás fontosságára, pl. a csillagok keletkezésére, az extrém nagy energiákra, a gravitáció különlegességére, de mindezekben kiemelte a fizika fontosságát.

Néhány éve nagy szenzáció volt a gravitációs hullámok detektálása. Ezzel a jelenséggel már Einstein is foglalkozott, de véleménye szerint az emberiség ezt nem lesz képes kimutatni. A tudomány fejlődése azonban megcáfolta ezt a véleményt.
A háromdimenziós nyomtatás ma már általánossá vált, a DNS molekulák szekvenálása is ma már természetes, és a teljes humán genomot is feltérképeztük.
A professzor úr megállapítása szerint a legsikeresebb elmélet, ami létrejött a fizikában, a kvantumelmélet. Ez egy olyan elmélet, ami nagyon nehezen érthető. A kvantummechanika törvényeire nagyon sok, a mai mindennapunkban előforduló technológia épül, erre is kaptunk néhány ötletet, egy diányi összefoglalást.
A számítógép fejlődése és a memóriák fejlődése nagyon jól szemlélteti a fejlődés gyorsaságát.
A professzor úr egyik záró gondolata szerint a fizika szépsége abban is rejlik, hogy új alkalmazásokat hozunk létre, sok új technológiára, energiára van szükségünk, de tudnunk kell mit hogyan csinálunk.
Ezúton is nagyon köszönjük a professzor úr lenyűgöző előadását, melynek során a diákok egy kis betekintést kaptak a fizika csodálatos világába!

Az előadásról készült videó itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=VbUJ9E7LP-w

Szerző és szervező: Dr. Jarosievitz Beáta

vissza