Bevezető (Szerző: Dr. Jarosievitz Beáta)

Ebben a félévben is nagy izgalommal vártuk az MTA ALUMNI program keretében szervezett előadásokat, előadókat. Nagyné Dr. habil. Rózsa Erzsébet professzor asszonyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát már másodszor köszönhettük előadóként iskolánkban.
Első előadása annyira lenyűgözte a hallgatóságot, hogy újra visszahívtuk vendégünket iskolánkba, és ezúttal sem tudtunk betelni szavaitól.
Először az esemény levezetője, Nagy Anikó Napsugár, a 9B osztály tanulója mutatkozott be, majd tisztelettel felkérte Soproni Theodóra igazgató asszonyt, hogy köszöntse a hallgatóságot és vendégünket, valamint nyissa meg a rendezvényt.
Soproni Theodóra igazgató asszony szeretettel köszöntötte előadónkat, és megnyitotta az ALUMNI előadást. A terem ezúttal is zsúfolásig megtelt, több mint 100 fő vett részt az előadáson, hiszen már állva is alig lehetett helyet találni.
Az esemény megnyitását követően levezető elnökünk néhány szóban ismertette az MTA ALUMNI program legfőbb céljait, majd bemutatta az előadót.
Nagyné Dr. habil. Rózsa Erzsébet professzor asszony, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1983-ban végezte el az angol-arab szakot, majd ezt követően 1985-ben az iráni szakot. 1996–ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen PhD fokozatot szerzett, 2006-ban habilitált, és 2018-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára.
Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet professzor asszony kutatási területe nagyon szerteágazó, így csak néhány témát említek: a Közel-Kelet politikai, társadalmi, biztonságpolitikai folyamatai; Egyiptom, Irán; euro-mediterrán együttműködések, nukleáris fegyverzetkorlátozás.
A professzor asszony a munkájához több nyelvet felsőfokon beszél, használ. Ezek pl.: angol, arab, perzsa nyelvek, de németül és franciául is kommunikál. Ezúton is gratuláltunk a professzor asszony eddig elért sikereihez, majd ezt követően a levezető elnök felkérte az előadás megtartására. Lásd alább kedves diákunk rövid beszámolóját.

Az előadás összefoglalása (Szerző: Papp Olivér 11 A osztályos tanuló)
Ennek az előadásnak a témája, ezúttal az Izraeli-Palesztin konfliktus volt.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy erről az elmúlt hónapokban szinte mindenki naponta hallott. Az is világos, hogy ez a háború is – mint minden konfliktus – megosztja az embereket, és erős érzelmi töltettel bír. Ahhoz, hogy megértsük a világot és a geopolitikai helyzetet, érdemes tisztában lenni a történések hátterében lévő mozgató rugókkal.
Ez a konfliktus nagyon régre vezethető vissza és a közel-keleti konfliktusoknak egyik legkiélezettebb gócpontja. A terület a zsidók számára az „Ígéret földje”, ahova évezredekkel ezelőtt bevonultak. Ezt követően a középkorban szétszóródtak, és a térség az Oszmán Birodalomhoz tartozott, arabok és palesztinok népesítették be. Relatív függetlenségét csak annak felbomlása után nyerte el, de akkor is a nagyhatalmi érdekek, a francia-brit gyarmatfelosztás áldozatául esett. Majd a cionista mozgalom ismét országot akart adni a szétszóródott zsidóknak, amelynek következtében nagyhatalmi segítséggel 1948-ban létrejött a zsidó állam, kiszorítva erről a területről a palesztinok egy részét. Ettől kezdve a feszültségek csak nőttek, és sajnos a mai napig is fennállnak. Külön probléma Jeruzsálem, amely három vallásnak is szent helye, és ezért egyik sem hajlandó lemondani róla. A térségen folyamatosan átívelő konfliktusok, háborúk, azok okai és a hatalmi játszmák szálai elképesztően bonyolultak, de a mai előadás jó támpontot adott ahhoz, hogy legalább részben megértsük őket.

Meglehetős öröm, hogy az MTA ALUMNI programban lehetőség van a már meglévő érdeklődések széleskörű elmélyítésére, ráadásul nem csak egy témában, hanem több tárgyból is. Az ismeretek bővítése sosem árt; jobban megérteni a világ történéseit, az események mozgatórugóit, csak javunkra válhat. Remélem ezért, hogy továbbra is teret kapnak iskolánkban az ilyen jellegű programok, és akár még ennél is több érdeklődés kielégítésére szerveződnek lehetőségek.

(Lektorálta: Veres Zoltán tanár úr – hálás köszönet érte)

vissza