Beszámoló a június 14-ei II. előadásról

Előadás címe: Hogyan hozzuk le a csillagokat az égről?
Előadó: Dr. Pokol Gergő
egyetemi docens
BME Nukleáris Technika Tanszék

Annak ellenére, hogy az utolsó oktatási napokat tapostuk, ezt az MTA ALUMNI program keretében szervezett előadást is nagy izgalommal vártuk. Ezúttal Dr. Pokol Gergő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének docensét köszönthettük előadóként.

Először Burszán Kata, a 9D osztály tanulója az esemény levezetője mutatkozott be, majd tisztelettel felkérte Soproni Theodóra igazgatóhelyettes asszonyt, hogy köszöntse a hallgatóságot és vendégünket, valamint nyissa meg a rendezvényt.

Soproni Theodóra igazgatóhelyettes asszony örömét és köszönetét fejezte ki, hogy iskolánkban a fizika tantárgy nem csupán csak egy a sok közül, hiszen a tantermi kereteken kívül is számos helyen ismerkedhetnek meg a diákok a legújabb tudományos felfedezésekkel, eredményekkel.

Soproni Theodóra igazgatóhelyettes köszöntője

Ezúttal nagy tisztelettel és örömmel köszönthettük vendégeinket a Magyar Tudományos Akadémiáról, akik az előadást videóra vették, és külön interjúkat is készítettek a 150 éves iskolánkban.
Nagyon örültünk a megtiszteltetésnek, hogy ezúttal az MTA-ról egy külön forgatócsoport érkezett az iskolánkba. Már ennek a napnak a sikere is igazi ráhangolódást jelentett az iskola pénteki, 150 éves évfordulójának megünneplésére.

A 150 éves évforduló ünneplésére a teremben levők, de főleg a 9D osztály közössége, mi is készültünk egy kis meglepetéssel, egy hangtani kísérlettel. A kísérletet előzetesen már fizika órán is elpróbáltuk, megértettük, hogy a különböző hosszúságú csövek, különböző frekvenciájú hangot generálnak, éppen ezért elég csak egy kicsit megütni a csövet, máris megszólal. Ezúttal a teremben levő diákok a különböző méretre előre levágott csöveket vették elő, majd Lívia vezénylésével közösen játszottuk el az Örömódát.

Ezúttal a kísérlet nagyon sikeres volt, az előadásra már mindenki ráhangolódott.
Vendégeink és a jelenlevő hallgatóság köszöntése után a levezető elnökünk néhány szóban ismertette az MTA ALUMNI program legfőbb céljait, majd bemutatta az előadót.
Dr. Pokol Gergő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, mérnök-fizikus szakon szerezte diplomáját, majd a göteborgi Chalmers Egyetemen licentiátusi fokozatot szerzett, végül doktori fokozatát szintén a Műegyetemen szerezte.
Jelenleg egyetemi docens a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézetében, a Fúziós Plazmafizika Kutatócsoport vezetője; tudományos főmunkatárs az Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmafizika Laboratóriumában és a Magyar Nukleáris Társaság elnöke.
Dr. Pokol Gergő munkáját már 2007-ben az MNT és az olasz nagykövetség Fermi Fiatal Kutatói Díjjal ismerte el. Ezt követően számos díjat kapott, amelyek közül a magyar fúziós közösség legnagyobb elismerését, a Simonyi Károly Emlékplakettet emeltük ki.
Ezúton is tisztelettel és elismeréssel gratuláltunk ezekhez a csodálatos eredményekhez!
A bemutatást követően a hallgatóság nagy izgalommal próbálta megérteni, hogyan is használjuk a csillagokban zajló folyamatokat energiaforrásra, hogyan is lehet az energiatermelést más úton növelni.
Dr. Pokol Gergő szavai szerint: „az emberiség közel 80 éve dolgozik azon, hogy a csillagok energiaforrását a Földön is békés célra használatba vegyük. Az atommagok egyesítése itt a Földön azonban nem egyszerű feladat!”
Az előadás során megnéztük, hogy milyen jellemzői miatt szeretnénk a jelen energiatermelési módot megszelídíteni, mi ennek a megszelídítésnek a módja, és milyen kihívásokat kell még leküzdeni a sikerhez.
Az előadáson megismerkedtünk a fúzión alapuló energiatermelés fizikai alapjaival, a jövőbeli fúziós erőművek legfontosabb paramétereivel, a paraméterek előnyös vagy éppen hátrányos tulajdonságaival.

Mindeközben körvonalazódni látszott a fúziós energiatermelés felé vezető, széles körben elfogadott út, de betekintést kaptunk egyes alternatív elképzelésekbe is, majd röviden a magyar kutatások eredményeiről is tájékozódhattunk. Még egy plazmacsövet is láttunk működés közben.
Az előadást követően néhány kérdés feltevésére is jutott néhány perc. A teljes előadás nagyon interaktív volt, az előadó végig mozgatta a diákokat, figyelte és korrigálta a diákok esetleges hibáit.
Ismételtem nagyon szépen köszönjük az előadást, a forgatócsoportnak a forgatást.
Az előadás ezúttal is tartalmas és izgalmas, érdekfeszítő esemény volt.

A megtartott előadás diasora itt látható:

Az előadás rövid videója itt érhető el.

Szervező és szerző: Dr. Jarosievitz Beáta